Sportovní areál - multifunkční hřiště a přilehlé budovy Tučapy u Soběslavi

16.12.2019

Click here to edit...

Multifunkční hřiště - postup stavebních prací

Demoliční práce pro garáž a technické zázemí sportoviště

Sociální zázemí pro sportovce

Stavební práce sportovního areálu.